Seksiblogi omena joensuu

Kun pääsykoepäivä sitten koitti, en oikeastaan edes jännittänyt. Tiesin, että olin valmistautunut hyvin ja tehnyt parhaani. Lisäksi olin jo varmistanut opiskelupaikan Itä-Suomen yliopistosta, sillä pääsin ylioppilaskirjoitusten perusteella sisään saksan kieleen.

Ajattelin, että jos en pääsisi psykologiaan sisään ensimmäisellä kerralla, aloittaisin silti yliopistossa ja lukisin psykologiaa sivuaineena, jolloin minun olisi helpompi hakea psykologiaa pääaineeksi seuraavana vuonna. Sanoisinkin uusille hakijoille, että ei kannata paineistaa itseään liikaa: Kaikki hakijat ovat samanlaisia motivoituneita opiskelijoita eikä kukaan ole mikään yli-ihminen.

Kaikki ponnistelut tuottivat kuitenkin tulosta, sillä pääsin sisään ensimmäisellä kerralla. Olin saanut ylioppilaskirjoituksia yhtä vaille täydet aloituspisteet ja pääsykoekin meni hyvin. Meille otetaan opiskelijoita sisään niin ylioppilaskirjoitusten ja pääsykokeen yhteispisteillä kuin pelkän pääsykokeen perusteella, mutta yhteispisteillä pääseminen on huomattavasti helpompaa.

Pääsykokeista olen kirjoittanut aiemmin tekstin Mistä motivaatio pääsykoeurakkaan. Olen tehnyt töitä opintojen ohella toisesta yliopistovuodesta asti. Monet opiskelijamme tekevät ilta- tai viikonlopputyötä, joka on helppo yhdistää opintoihin. Itse teen tällä hetkellä kolmea osa-aikatyötä, koska olen tehnyt jo lähes kaikki opintoni valmiiksi. Tietysti opintojen pitää aina olla ylimpänä  to do  -listalla, mutta töistä saa sekä rahaa että kokemusta.

Esimerkiksi minä olen hankkinut Pelastakaa Lapset ry: Eräässä firmassa olen myös tehnyt lapsille älykkyystestejä. Nykyään työpaikoista on niin kova kilpailu, ettei pelkkä maisterintutkinto riitä, vaan opintojen ohessa on kerättävä myös työkokemusta. Työnantajat arvostavat todella paljon suosituksia ja työtodistuksia, jotka osoittavat, että ihminen pärjää myös käytännön työelämässä eikä vain koulun penkillä.

Mitkä on opintojen hyvät ja huonot puolet? Mitä koulutus pitää sisällään? Onko oppilaitoksessa joitakin etuja? Itse olen pitänyt kovasti psykologian opinnoista ja pidän alaa täysin itselleni sopivana. Meillä Joensuussa korostetaan paljon ajattelun ja reflektoinnin taitoa ja opinnoissa pohdiskellaan paljon maailmaa ja ihmisiä monelta kantilta. Psykologia ei sovellu ihmisille, jotka etsivät oikeita vastauksia tai nopeaa helpotusta omaan huonoon oloon.

Kannattaa myös valmistautua siihen, että psykologian opiskelijat ovat äärimmäisen motivoituneita ja tunnollisia. Jos ei pidä varaansa, paineet parhaisiin arvosanoihin ja opiskeluun todella tiukalla aikataululla voivat yllättää. Opinnoissa käsitellään monipuolisesti eri aiheita, mutta Joensuussa painottuvat sosiaalipsykologia miten kulttuuri ja ryhmä vaikuttaa ihmisen ajatteluun, tunteisiin ja käyttäytymiseen sekä työpsykologia. Esimerkiksi neuropsykologian opintoja meillä ei ole, mutta monet lukevat neuropsykologian sivuaineen Jyväskylän yliopiston kautta.

Joensuun koulutus tähtää aika vahvasti perinteiseen asiakastyöhön eli ihmisten kanssa keskustelemiseen. Mikäli esimerkiksi tieteellinen tutkimus kiinnostaa todella paljon, suosittelisin Helsinkiä tai Tamperetta. Muutenkin erot yliopistojen välillä ovat melko suuria, joten kannattaa tutustua kaikkien opetussuunnitelmiin. Itä-Suomen yliopisto on ehdottomasti yksi monipuolisimmista yliopistoista, sillä meillä on todella paljon eri aloja.

Niinpä esimerkiksi sivuaineita voi valita vapaasti, tarjolla on esimerkiksi sukupuolentutkimusta, kulttuuriantropologiaa, erityispedagogiikkaa, kauppatieteitä, aikuiskasvatustiedettä ja vaikka mitä kieliä. Joensuun erikoisuus on oikeuspsykologian perusopintokokonaisuus, jota ei voi opiskella missään muualla.

Sen lukevat lähes kaikki opiskelijamme. Joensuun kampus on hyvin kompakti ja kaikki opintoalat sijaitsevat lähekkäin toisin kuin esimerkiksi Helsingin yliopistolla, jossa kampukset on ripoteltu ympäri kaupunkia. Itse olen lukenut sivuaineina nuorisotutkimuksen, oikeuspsykologian, erityispedagogiikan sekä saksan kielen ja kulttuurin.

Olen aiemmin postannut sivuaineista otsikolla Sivuaineiden käsikirja kallonkutistajille. Psykologian alasta olen kirjoittanut tarkemmin postauksessa Mitä se psykologi oikeastaan tekee. Opinnoista olen kirjoittanut näissä teksteissä:. Millainen on tyypillinen opiskelupäivä? Miten testataan opittuja asioita? Millaiseksi koet opiskelun, onko se rankkaa? Tyypillisin opiskelupäivä olisi varmaankin kotona tai kirjastolla tenttikirjojen lukemista.

Ehkä vähän paradoksaalisesti yliopistossa ihmismieleen tutustutaan pitkälti kirjojen ja tutkimusten kautta. Luentoja on jonkin verran, mutta pääasiassa sosiaalisuutta pitää sitten harjoitella vapaa-ajalla.

Yliopisto on todella tiedepainotteista ja opintoihin kuuluu paljon tutkimusten lukemista ja tekemistä. Jos ei ole kiinnostunut lukemisesta ja kirjojen pänttäämisestä, ammattikorkeakoulu voi olla parempi vaihtoehto. Kuitenkin mitä pidemmälle opinnoissa pääsee, sen enemmän tulee kontaktiopetusta, eli seminaareja, luentoja, ryhmätöitä jne.

Yliopistossa kurssin arvostelu tapahtuu asteikolla 1—5, jossa 1 on heikoin ja 5 paras arvosana. Yleisimmät arvostelutavat psykologiassa ovat luennon tai kirjallisuuden tenttiminen eli perinteinen koe , oppimispäiväkirja ja essee. Kaikki kurssitehtävät ovat huomattavasti laajempia kuin lukiossa ja opinnoissa vaaditaan kykyä löytää nopeasti tärkeät asiat kirjoista ja hahmottaa laajoja kokonaisuuksia. Meillä opetussuunnitelma on joustavampi kuin monilla muilla aloilla. Se tarkoittaa sitä, että opiskelijat saavat edetä opinnoissa haluamassaan järjestyksessä haluamaansa tahtiin.

Yliopiston suositus on 60 opintopistettä vuodessa, mutta toiset suorittavat enemmän ja toiset vähemmän. Yliopistossa onkin tärkeää alusta asti ottaa vastuu omasta opiskelustaan. Itselleni oli aikamoinen järkytys, miten paljon enemmän yliopistossa vaaditaan itsenäistä työtä kuin esimerkiksi lukiossa. Esimerkiksi yhteen tenttiin tulee usein luettavaksi kaksi tai kolme tieteellistä kirjaa, mikä tekee yhteensä — sivua tekstiä.

Esseidenkin tulee olla 10—20 sivua pitkiä. Opiskelijan on tiedettävä omat voimavaransa ja suunniteltava oma opiskelurytminsä. Jotkuthan ovat nopeampia lukemaan ja oppimaan, toiset hitaampia. Itse en koe opiskelua rankaksi, sillä pidän opeteltavia asioita hyvin mielenkiintoisina. Välillä kuitenkin on aivan järkyttävä kiire ja silloin on jaksettava opiskella koko päivä ahkerasti.

Lukiossa en tiennyt psykologian alasta mitään. Olen silti sitä mieltä, että hakeuduin juuri oikealle alalle. Olen todella kiinnostunut siitä, miksi ihmiset toimivat kuten toimivat, miksi jotkut pärjäävät paremmin kuin toiset, miksi joistakin tulee rikollisia jne. Haluan auttaa ja tukea ihmisiä, jotta he voivat elää mahdollisimman tasapainoista ja onnellista elämää. Haluan keskustella ihmisten kanssa ja kuulla heidän elämäntarinansa ja auttaa heitä löytämään omat voimavaransa, joiden avulla he selviävät vaikeammistakin ajoista.

Ammatilliset opinnot Olen kauan miettinyt, miten hyvin yliopistoon psykologiaan hakevat tietävät, millaista opiskelu tosiasiassa on. Itse en lukiosta tullessani todellakaan tajunnut yhtään mitään eikä minulla ollut silloin hajuakaan siitä, mihin olin ryhtymässä: D Tulin pieneltä paikkakunnalta enkä ollut koskaan nähnytkään yliopistoa, enkä myöskään tuntenut ketään, joka olisi valmistunut yliopistosta. Olin siis tosissaan aivan pihalla, mutta jotenkin onnistuin silti pääsemään ihan mahtavalle alalle, jota en vaihtaisi pois.

Nyt haluaisin auttaa muita psykologian opintoja harkitsevia ymmärtämään, millaista opiskelu täällä Joensuussa käytännössä on. Parasta psykologian opinnoissa ovat minun mielestäni olleet niin kutsutut ammatilliset opinnot. Niillä tarkoitetaan kursseja, jotka pyrkivät lisäämään käytännön osaamista ja tietämystä työelämässä tarvittavista taidoista. Perinteisestihän yliopisto-opiskelu on todella teoriapainotteista kirjojen tenttimistä ja luentojen kuuntelemista.

Ammatillisissa opinnoissa sen sijaan pyritään pääsemään lähemmäs käytäntöä esimerkiksi niin, että tehdään erilaisia keskusteluharjoitteita, haastatellaan ihmisiä yliopiston ulkopuolelta tai kuunnellaan jo työelämässä olevan psykologin kokemuksia työstään.

Koska kandiajoistani on jo kauan, keskityn tässä maisterivaiheen opintoihin. Kanditutkinnosta muistan sen verran, että heti ensimmäisenä vuonna opintoihin kuului tutustuminen erilaisiin psykologin työpaikkoihin.

Kurssilla opiskelijat menevät konkreettisesti psykologin työpaikalle ja haastattelevat psykologia hänen työstään. Tutustuin itse aikoinaan ainakin koulupsykologiaan, lastenneurologiaan ja nuorisopsykiatriaan. Kyseinen kurssi auttoi todella paljon ymmärtämään psykologin työn monipuolisuutta ja hahmottamaan kaikkia niitä vaihtoehtoja, mitä tulevassa työelämässä voisi olla tarjolla. Kolmantena vuonna kävin myös kurssin Haastattelu ja kommunikaatio, jossa harjoiteltiin asiakastilanteita meidän opiskelijoiden kesken.

Harjoituksiin kuului omasta elämästä kertominen ja vastavuoroisesti kuunteleminen ja kysymysten esittäminen. Maisterivaiheessa ammatillisia opintoja on tarjolla paljon enemmän. Ehkä ihan luonnollisestikin, koska valmistumisen lähestyessä on yhä tärkeämpää nostaa nenä välillä irti kirjasta ja miettiäkäytännön työtä.

Tässä maisterivaiheen opinnot, joissa minun mielestäni oli hyvin käytäntöä mukana: Kerro se asiakkaallesi ennen kuin hän edes kysyy! Verkkokaupat Isännän tai emännän yksi tuottoisimmista ja väsymättömimmistä rengeistä on kustomoitu verkkokauppa. Google Adwords Hakusanamainonta, remarketing ja bannerimainonta, mutta suurin niistä on?

Facebook Uskallatko somettaa muiden nähden? Mitä olemme tehneet Mainostoimisto Ideaomena suunnittelee ja toteuttaa monipuolisia mainos- ja digimediapalveluja. Putkityöt ja LV-huollot Lahden alueella Lue lisää Yritysilme, graafinen suunnittelu ja  kotisivut Lue lisää Carelia Grill kotisivut ja verkkokauppa Lue lisää Kotisivut , verkkokauppa ja mainosvideo MTV3 Lue lisää Kuinka voimme auttaa sinua Lähetä meille viesti Laita meille viesti millaisesta palvelusta olet kiinnostunut tai anna palautetta Lähetä viesti.

Soita asiakaspalveluumme Asiakaspalvelumme palvelee sinua arkisin klo 8 — 16 Ilmainen konsultointi Varaa ilmainen konsultointiaika ja katsotaan yhdessä, kuinka parannamme yrityksesi tulosta Varaa aika. Mistä olet kiinnostunut Konsultointi yritystoiminnan näkyvyyden parantamiseksi.

Uusi Käenpesä-taideteos on herättänyt joensuulaisten kesken kovasti keskustelua. Sen voin sanoa, että se on noin sata kertaa kauniimpi kuin Turun Posankka , joten joensuulaiset, olkaa tyytyväisiä. Mieluummin vihreä muna kuin geenimanipuloitu hirviö. Joensuu Areena on Suomen suurin puurakennus. Joensuu on muutenkin arkkitehtuuriltaan pyrkinyt profiloitumaan puuta rakennuksissa hyödyntäväksi kaupungiksi, ja tästä annan sille paljon pisteitä. Miten sää oot saanut Joensuunkin kuulostamaan noin kivalta paikalta.

Asuin siellä puoli vuotta joskus ja silloin tuntu etten pohjalaisena edes ymmärrä niitten puhetta - se kuulosti jotenkin vittuilulta koko ajan?

Niin että oot kyllä hyvä kirjoittamaan, eihän tämä kuulosta yhtään siltä harmaalta ankiolta missä minä asuin. Tiki joka on opiskellut Joensuussa sanos, että Joensuuhun on tullut ihan lähivuosina menoa ja meininkiä, eli se on vissiin myös muuttunut parempaan suuntaan. Sadepäivänä voi mennä pelailemaan vaikka huonepakopeliä http: Kahvila Rennosta voi myös vuokrata kanootin ja meloa sillä jokea pitkin.

Tuossa olet varmasti ihan oikeassa että meidän puhe kuulostaa helposti päänaukomiselta - sitä se usein onkin! Pikku vitsinheittely ja kuittailu kuuluu asiaan, ja siinä kannattaa vaan itse pyrkiä laittamaan vettä myllyyn omilla heitoilla sekä nauraa toisten hyville lohkaisuille. Vittuilu on välittämistä, kuten meillä päin on tapana sanoa! Taas Rva Epäolennaisuuksiin Puuttuja täällä. Ottamatta kantaa Jojensuuhun tai siihen, voiko sinne junalla meneminen todella satuttaa Joea leukaan, kysynkin seuravaa: Miten sää uskalsit uida?

Koska buubsit ja imetys ja rintatulehdus ja häh? Mä kastauduin juhannuksena napaa myöten lämpimähköön lampeen ja mun rintavarustus ilmoitti, että jos aion upottaa nekin sinne veteen, niin meidän välinen sopimus irtisanotaan välittömästi ilman varoaikaa.

Joo mäkin aluksi vähän arkailin hommelia, mutta Joensuussa kaikki on niin auvoisaa, että järvetkin on lämpimämpiä. Lisäksi oon pyrkinyt pitämään buubssit melko tyhjinä ennen uimaan menemistä Mutta voi olla, että homma kostautuu karvaasti jossain vaiheessa! Uimapaikoista suosittelen myös Vehkalahden uimarantaa ja baareista Sointulaa.

Vesikioski ja Jokiasema on ihan parhaita! Joensuu on ollut to go -listalla jo pitkään sitä ainoaa Ilosaarirock-reissua en laske Joensuussa käynniksi, koska festarimeininki. Mun siskokin asuu siellä enkä oo koskaan käynyt kylässä! Mutta oikeasti mua alkoi vain naurattaa tuo otsikko. Itsehän melkein aina Ouluun mennessäni päivitän facebookiin tai ainakin suunnittelen päivittäväni, kunnes muistan, kuinka monesti olen jo tehnyt niin "hei Oulu oot iloinen paikka ja kaupunki".

Veikkaan et tuo biisi on ollut UB: Well, sir, there's nothing on earth like a genuine, bona fide, electrified, six-car Monorail! Juurikin nuo biisit ovat raiskanneet mun korvia koko viikon, vuoronperään. Päätin sitten laittaa vahingon kiertoon: Oi Joensuu, rakas opiskelukaupunkini! Siellä oli hyvä ihmisen turvallisesti suhailla ennen vastuuntuntoista aikuiselämää.

Etenkin Joensuun kesäöissä on jotain maagista. Kerran päädyin Kerubissa bailaamaan ihan prinssi Danielin näköisen miehen kanssa, kerran saunalautalle Ilosaaren laguuniin. Lopuksi aina kotiin opiskelijataloon, joka tunnettiin mm. Joensuussa kannattaa ainakin kerran käydä syömässä Hyveen wokki. Kaupunkiin voisi myös tutustua vaikka Ukkosmaineen biiseissä mainittuja paikkoja kierrellen!

Hahaha, Tupi esitteli sen fallostalo-ruotsinlaivan ja kertoi, että jotkut on jopa joskus lakittaneet ne edessä olevat fallokset vappuisin.

Hei toihan olikin hyvä idis, että kävisi Ukkosmaineen mainitsemissa mestoissa. Pitääkin laittaa heti Suudelmia Suvikadulla soimaan. Mun kanssa samaan aikaan siinä talossa asui yksi lapsiperhe, jonka lapset joskus laskettiin keskenään pihalle, mutta ilmeisesti käskettiin pysymään tontilla. Koska se tosiaan on opiskelijatalo eikä piha siksi ole liioilla keinuilla tai hiekkalaatikoilla kuorrutettu, ne lapset pihalla leikkiessään yleensä vaan juoksi kahdeksikkoa niiden fallosten ympäri.

Siinä olisi vähän Freudille pohtimista. Varmaan parasta pizzaa mitä oon Suomessa syönyt. Eksä asui Joensuussa, toisaalta harmittaa ettei nykyään oo mitään syytä enää tämän tästä ravata siellä.

Muutin Joensuusta pois neljä vuotta sitten kahden vuoden asumisen jälkeen ja kovaan ääneen vakuutin, etten sinne enää palaa.

Paras päivän hinta, kun varaat huoneen kotisivuiltamme. Itse koin tuntemattoman ihmisen usean tunnin syvällisen haastattelun todella antoisaksi ja jännittäväksikin. Myöhemmin olisi kiva päästä työskentelemään esimerkiksi parien, maahanmuuttajaperheiden ja pikkulasten kanssa. Oi, näyttää ihanilta paikoilta. Valitettavasti paljoakaan ei ole jäljellä vanhoilta ajoilta, sillä kaupunki pommitettiin pahasti toisessa maailmansodassa. Sopii hyvin seksiblogi omena joensuu, jotka haluavat säästää rahaa muullakin kuin hotellin.

This Post Has

  1. -

  2. -

Leave a Reply

  • 1
  • 2
Close Menu